English | 南开大学

2022级商学院国际会计特色班录取公示

发布时间: 2022-09-19
浏览次数: 10

      根据学校相关文件要求,商学院2022级国际会计特色班二次选拔工作已经结束,现将录取学生名单公示如下,公示期为三天,从20229月19日至9月21日,在公示期内如有放弃的学生,需提交书面申请,经学院批准后按照该班递补录取学生名单依次递补录取学生。逾期不提交申请将无权放弃录取资格。

       联系方式:23498145

 

                                                                                          商学院教学科研办公室

                                                                                               2022年9月19日


       附件:2022级商学院国际会计特色班录取公示.xlsx