English | 南开大学

南开大学商学院2022年优秀大学生夏令营优秀营员名单公示

发布时间: 2022-06-28
浏览次数: 10

拟录取的所有推免生均需在“教育部推免服务系统”(网址http://yz.chsi.com.cn/tm)中报名。凡是没有通过“教育部推免服务系统”报名和接收待录取的同学,推荐免试接收(录取)一律无效。“教育部推免服务系统”往年一般在9月中、下旬开通,请以教育部官方公布时间为准,同学们请随时关注南开大学研究生招生网(https://yzb.nankai.edu.cn/)和学院官网通知。

南开大学商学院2022年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单公示.pdf

南开大学商学院2022年全国优秀大学生夏令营优秀营员候补名单公示.pdf

                             南开大学研究生办公室

                     2022年6月28日